Asociācija: Būvniecības produkcijas apjoms turpmāk varētu augt par 2% līdz 4% gadā(0)

Rīga, 1.dec., NOZARE.LV. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas ziņojumam 2012.gadā Latvijas tautsaimniecības izaugsme nepārsniegs 3% robežu, savukārt kopējais pievienotās vērtības līmeņa svārstības būvniecības nozarē iespējamas līdz 7,7%. Reāli būvniecības produkcijas apjoms salīdzināmajās cenās līdz 2020.gadam varētu ik gadus pieaugt par 2% līdz 4%, "Latvijas Tālruņa", "Firmas.lv" un aģentūras LETA biznesa portāla "Nozare.lv" veidotajā izdevumā "Latvijas biznesa gada pārskats 2012" norāda Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Mārcis Nikolājevs.
"Veicot aptauju starp būvniecības nozares uzņēmumiem, var secināt, ka lielākā daļa būvniecības uzņēmumu redz attīstības iespējas vietējā tirgū un nesaskata lielas iespējas eksporta tirgos, tajā pašā laikā liela daļa uzņēmēju nesaskata, ka vietējais tirgus varētu būtiski mainīties," izdevumā raksta Nikolājevs.
Kopumā būvniecības nozare pēc tās dalībnieku vērtējuma, turpinās attīstīties, tomēr attīstība drīzāk būs mērena, nekā strauja. Lai nākotnē uzlabotu uzņēmumu darbību un paaugstinātu to konkurētspēju būtiski jāpalielina darbaspēka kompetences līmeni, kas atbilstoši visvairāk ietekmē uzņēmumu darbību, teikts "Latvijas biznesa gada pārskatā 2012".
Būvniecības sektoram nav valsts ilgtermiņa un vidējā termiņa attīstības plānu, norāda Nikolājevs. Latvija apņēmusies vairākas starptautiskās saistību un Eiropas Savienības (ES) direktīvu izpildi, bet patlaban nav nozares attīstības plānu un prognožu, kas ļautu sekot noteikto mērķu izpildei. Piemēram, joprojām līdz galam nav sakārtots Publisko iepirkumu likums, vairāk kā piecus gadus tiek "muļļāts" Būvniecības likums.
Pēdējā laikā Latvijas būvniecība piedzīvo būtiskas izmaiņas, izdevumā raksta Nikolājevs. 2008.gads iezīmējās ar strauju būvniecības izaugsmi pirmajā pusgadā, neraugoties uz vispārējo ekonomikas lejupslīdi, un strauju lejupslīdi otrajā pusgadā, kas turpinājās līdz 2011.gada trešajam ceturksnim, kad būvniecības apjomi beidzot sāka pieaugt.
Būvniecībā 2011.gadā tika nodarbināti 71 000 personu, kas veido 7,3% no kopējā nodarbināto skaita valstī. Valsts mērogā tā piesaista apmēram pusi no visām investīcijām, uzsver Nikolājevs. Pēdējā gadā būvniecības apjomi atkal pieaug un tā 2011.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu būvniecības apjomi kāpuši par 12,4% , kas ir saistīts ar veiksmīgu Eiropas fondu apguvi un produkcijas apjoma zemo bāzi 2010.gadā. Eiropas fondu finansējums energoefektivitātes paaugstināšanai ēkās Latvijā pagaidām ir plānots līdz 2013.gadam.
"Patlaban komercbankas veic piesardzīgu kreditēšanu, kas neveicina investīciju piesaisti būvniecībā, lielākie darbi, kas saistīti ar energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanu ēkās, galvenokārt saistīti ar valsts atbalsta programmu apgūšanu. Līdz ar būvniecības apjomu kritumu, samazinājies jau esošo būvniecības uzņēmumu skaits, tāpat patlaban ir apgrūtināta jaunu uzņēmumu ienākšana tirgū. Kā galvenos šķēršļus var minēt - atbilstošas kvalifikācijas speciālistu trūkums, darba pieredzes prasības komercsabiedrībai; lielais pretrunīgais un nesakārtotais likumdošanas apjoms, kas regulē būvniecības nozari un prasības komercsabiedrību apgrozījumam," izdevumā "Latvijas biznesa gada pārskats 2012" raksta Nikolājevs.
Jau ziņots, ka "Latvijas biznesa gada pārskats 2012" ir unikāls izdevums, kurā apkopota informācija par uzņēmumiem, kas rada 95% no visu Latvijas uzņēmumu apgrozījuma. Apskatītajos uzņēmumos strādā vairāk nekā 485 000 darbinieku, kas saskaņā ar VID datiem ir 65% no kopējā darba ņēmēju skaita.
"Latvijas biznesa gada pārskatā" iekļautas veiksmīgāko uzņēmēju un nozaru ekspertu atziņas un prognozes, kā arī padziļināts biznesa vides apskats un detalizēti nozaru uzņēmumu saraksti apgrozījuma secībā - "Top 10" uzņēmumi 17 industrijās, "Top 25-50" uzņēmumi 63 virsnozarēs un visi uzņēmumi 472 nozarēs.
Ivars Motivāns, Nozare.lv