Nodokļu un finanšu konsultāciju jomā nākamgad prognozē mērenu izaugsmi(0)

Rīga, 16.nov., NOZARE.LV. Ja nenotiks kas ārkārtējs, konsultāciju un pakalpojumu biznesā šogad un 2013.gadā gaidāma mērena izaugsme, īpaši nodokļu un finanšu konsultāciju jomā, - "Latvijas Tālruņa", "Firmas.lv" un biznesa portāla "Nozare.lv" veidotajā "Latvijas Biznesa gada pārskatā 2012" prognozē "KPMG Baltics" partnere Armine Movsisjana.
Viņa norāda, ka cenas faktoram joprojām būs izšķiroša loma.
Movsisjana atzīmē, ka 2011.gads bija pirmais pēckrīzes gads, kad pēc lejupslīdes pakalpojumu un konsultāciju nozarē varēja just pirmos nopietnos uzņēmēju pirktspējas palielināšanās signālus - sāka palielināties saimnieciskā rosība un atbilstoši konsultantiem un pakalpojumu sniedzējiem auga pasūtījumu apjoms. Pieaugot aktivitātei nozarē, atkal aktualizējās darbinieku mainības jautājums. Iepriekš izmaksu optimizācijas nolūkos darbinieku atalgojums un bonusi daudzos uzņēmumos tika samazināti, bet 2011.gadā, lai noturētu profesionālākos darbiniekus, uzņēmumiem atkal nācās domāt, kādus papildu motivatorus piedāvāt.
Krīzes sekas bija jūtamas arī 2011.gadā, jo noteicošais faktors pakalpojumu izvēlē turpināja būt cena - gan audita, revīzijas un nodokļu konsultāciju pakalpojumu, gan arī riska un vadības konsultāciju jomā, uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas un citos darījumos.
"KPMG Baltics" partnere norāda, ka konsultāciju un pakalpojumu bizness ir ļoti atkarīgs no kopējās uzņēmējdarbības vides aktivitātes valstī un reģionā. Patlaban novērojamas pretējas tendences - vietējā tirgū jūtams neliels optimisma pieaugums, tomēr visus piesardzīgus dara eirozonā un pasaulē valdošā nenoteiktība. Piesardzīgs optimisms novērojams investoru aktivitātēs - interese jūtama, tomēr sarunu termiņi ir ilgāki, darījumu iespējamība tiek izvērtēta daudz piesardzīgāk.
Movsisjana atzīmē, ka nozarē ir ļoti augsta konkurence, jo pakalpojumu un konsultāciju tirgus Latvijā ir visai ierobežots. Līdz ar to daudzos segmentos runa vairāk ir par tirgus pārdali. Piemēram, audita segmentā 10 - 15% apgrozījuma pieaugums ir ļoti labs rezultāts. Finanšu un riska konsultāciju tirgū Latvijas nelielā tirgus specifika ir cēlonis tam, ka viens lielāks darījums vai uzvarēts nozīmīgs konkurss var būtiski mainīt uzņēmuma kopējos gada rezultātus.
Tradicionāli Latvijā cenas jautājumam publiskajā sektorā ir lielāka loma nekā privātajā sektorā, kur biežāk vērība tiek pievērsta sagaidāmajam rezultātam. Publiskajos iepirkumos parasti izšķirošais faktors ir zemākās cenas piedāvājums, līdz ar to pastāv lielāks risks saņemt zemākas kvalitātes pakalpojumu. Vienīgā iespēja šādā situācijā mazināt kvalitātes riskus - iespējami precīzāk un objektīvāk izstrādāt iepirkuma specifikāciju un papildu pakalpojuma prasības, norāda "KPMG Baltics" partnere.
Movsisjana norāda, ka bizness Latvijā arvien vairāk kļūst atkarīgs no norisēm Eiropā un pasaulē. Uzņēmumiem jāseko līdzi profesijas aktualitātēm starptautiskā līmenī. Patlaban plaši diskutē par izmaiņām revīzijas standartos, un, iespējams, tuvākajos gados revidentiem tiks ieviestas jaunas prasības, viņu darba apjoms mainīsies.
Aktuāla būs iekšējo procesu pilnveidošana uzņēmumā - kā palielināt efektivitāti un motivēt darbiniekus. Profesionālāko darbinieku noturēšana būs liels izaicinājums, jo vienlaikus saglabāsies spiediens uz pakalpojumu cenu līmeni, situāciju raksturo "KPMG Baltics" partnere.
"Latvijas Biznesa gada pārskata 2012" sadaļā par finanšu, juridiskiem pakalpojumiem un pakalpojumiem uzņēmējdarbībai iekļauta informācija par apdrošinātājiem, bankām, līzinga uzņēmumiem, kā arī konsultāciju, juridiskajiem un citiem biznesa pakalpojumiem.
Kā ziņots, novembrī klajā nācis "Latvijas biznesa gada pārskats", kurā drukātā veidā apkopota informācija par uzņēmumiem, kas rada 95% no visu Latvijas uzņēmumu apgrozījuma.
Pārskatā apkopota informācija no uzņēmēju iesniegtajiem 2011.gada pārskatiem. Kopumā grāmatas drukātajā un interneta versijā tiks publicēta informācija nozaru dalījumā par uzņēmumiem, kuru gada apgrozījums ir lielāks par 100 000 latu. Šādu uzņēmumu Latvijā ir virs 20 000, un kopējais šo uzņēmumu apgrozījums 2011.gadā bija virs 30 miljardiem latu, kas savukārt veido 95% no visa 2011.gada pārskatos uzrādītā apgrozījuma.
"Latvijas biznesa gada pārskatā" iekļauti detalizēti nozaru uzņēmumu topi, kas sadalīti pa 17 industrijām, 63 virsnozarēm un 472 nozarēm, veiksmīgāko uzņēmēju un nozaru ekspertu atziņas un prognozes, kā arī padziļināts biznesa vides apskats.
Airisa Ādamsone, Nozare.lv