Godātie uzņēmēji!(0)

Pirmais Latvijas biznesa gada pārskats apkopo informāciju par Latvijas ekonomikā un arī politikā vēsturisku posmu – 2011.gadu. Par politiku šoreiz gan nerunāsim, jo uzmanības centrā pamatoti esat jūs – uzņēmēji. Pēc trīs gadus ilguša krituma, 2011.gads iezīmēja ekonomikas acīmredzamu atkopšanos – iekšzemes kopprodukts (IKP), salīdzinot ar 2010.gadu, uzrādīja pārliecinošu un daudziem ekonomikas norišu apskatniekiem arī pārsteidzošu izaugsmi – 5,5%. Lai arī tika izteikti pieņēmumi, ka tas varētu būt „atsitiena efekts”, tomēr atkopšanās temps arī šā gada pirmajā pusgadā bijis izteikti pozitīvs, vienlaikus izpaliekot vērā ņemamām nesabalansētības pazīmēm. 2012.gada pirmā pusgada IKP dati rāda, ka mūsu ekonomika pagaidām ir veiksmīgi spējusi spītēt tām nestabilitātes brāzmām, kas veļas pāri Eiropai un arī citu attīstīto valstu ekonomikām. Turklāt arī Latvijas ekonomikas strukturālās izmaiņas sekmīgi turpinās, arvien lielāku īpatsvaru struktūrā veidojot ražojošajiem un uz eksportu vērstajiem sektoriem. Par to pateikties varam tieši uzņēmējiem, kas katru dienu (visbiežāk bez brīvdienām) rada ekonomisko vērtību, nodrošina darbavietas un ienākumus valsts budžetā. Tieši jūs esat Latvijas ekonomikas attīstības balsts un pamats. Jūsu apņēmībā, iniciatīvā, darbā un gatavībā pieņemt jaunus izaicinājumus un riskus veidojas mūsu ekonomikas izrāviens. Valdībai šajā procesā ir atbalstošā, gribētos domāt un cerēt, domubiedra un partnera funkcija. Nevis netraucēt, bet palīdzēt. Tāpēc arī Ekonomikas ministrija ciešā sadarbībā gan ar nozaru asociācijām, gan individuāliem uzņēmējiem visu šo gadu strādā pie Nacionālās industriālās politikas, kas ir mūsu ekonomikas izrāviena pamats. Nacionālā industriālā politika jums, uzņēmēji, ir svarīga ne tikai tāpēc, ka tā iezīmēs galvenos valsts atbalsta instrumentus turpmākiem gadiem, bet tā ir arī nozīmīga ekonomiskās domāšanas paradigmas maiņa Latvijā. Mūsu mērķis nav radīt dokumentu, kas noguls ministriju plauktos. Mūsu mērķis ir radīt mērķtiecīgu un noturīgu ekonomiskās domas transformāciju Latvijā, kas turpinātos neatkarīgi no personu maiņām valdības gaiteņos. Mērķa sasniegšanā nozīmīga ir arī uzņēmēju loma, tāpēc pateicos par jūsu izrādīto atbalstu un ieguldīto darbu ekonomikas izrāviena veidošanā!Daniels Pavļuts
Latvijas Republikas ekonomikas ministrs

Krīze iekustinājusi mazo un vidējo biznesu(0)

Šis Latvijas biznesam ir lielo iespēju laiks. Visi kopā esam veiksmīgi pārdzīvojuši dziļo krīzi – lejupslīde ir apstājusies un esam nonākuši lēnas izaugsmes fāzē. Tomēr atšķirībā no pirmskrīzes laika esam daudz konkurētspējīgāki, jo sarežģītā situācija mūs piespieda izvērtēt izmaksas un atmest lieko. Turklāt – kamēr Dienvideiropas valstis joprojām pārdzīvo smagus laikus un cieš no negatīvas publicitātes, varam veiksmīgi piesaistīt ārvalstu investīcijas un kapitālu jaunu biznesa projektu attīstībai. Vienlaikus Latvijas uzņēmēji ir sapratuši, ka veiksmes atslēga ir eksportējamu produktu radīšana; aug arī vietējais patēriņš. Atsākoties banku konkurencei, pieaug izsniegto kredītu apjoms – šā gada septiņos mēnešos izsniegti jauni kredīti miljarda latu apmērā, kas ir par 40% vairāk nekā pirms gada. Nopietnas problēmas gan sagādā kvalificēta darbaspēka trūkums, īpaši – IT industrijā. Pēdējo gadu laikā Latvijā ievērojami attīstījies mazā un vidējā biznesa sektors, jo cilvēki kļuvuši drosmīgāki īstenot jaunas idejas, palīdz arī dažādas atbalsta programmas un birokrātisko šķēršļu likvidēšana. Tomēr valsts attīstību apgrūtina neskaidrība ar ES naudas pieejamību biznesam, lauksaimniecībai un infrastruktūras attīstībai nākamajā periodā no 2014. gada. Tāds svarīgs dokuments kā Nacionālais attīstības plāns tiek gatavots sasteigti un tikai ar mērķi attaisnot Briselei ES naudas saņemšanu, nevis ir skaidra vīzija par valsts attīstību. Taču ticu, ka mūsu uzņēmēji ir radoši un uzņēmīgi un kopā ar pārdomātu valsts vadību spēs izveidot Latviju par plaukstošu un progresīvu valsti!Mārtiņš Barkāns
Nacionālās ziņu aģentūras LETA valdes priekšsēdētājs

Mūsu patiesā bagātība ir pieredze(0)

Noslēdzies Latvijas tautsaimniecības kārtējais finanšu gads. Aizvadītais – 2011.gads bijis nozīmīgs gan Latvijas valstij, gan uzņēmējiem. Esam pierādījuši, ka pēc visdziļākās recesijas spējam iet paceltu galvu, pildīt savas saistības un sasniegt izvirzītos mērķus. Latvijas valsts un tās uzņēmēji guvuši starptautisku reputāciju, kas vēl 2009. un 2010. gadā šķita neaizsniedzams sapnis. Notikušas arī būtiskas pārmaiņas valsts pārvaldes darbā, kuru ietekme jūtama uzņēmējdarbībā. Līdzīgi kā uzņēmēji arī Latvijas valsts sava budžeta plānošanā un nodokļu politikā ir kļuvusi krietni konservatīvāka un prognozējamāka. Politekonomiskās vides stabilitāte ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai uzņēmēji varētu plānot investīcijas un sava biznesa attīstību ilgtermiņā. Uzlabojusies arī komunikācija starp uzņēmējiem un valsts pārvaldes institūcijām. Informācija ir kļuvusi pieejamāka Nozīmīgs apliecinājums šim apgalvojumam ir fakts, ka 2011.gada 15.augustā LR Uzņēmumu reģistrs nodrošināja iespēju vairākiem komersantiem uz līdzvērtīgiem nosacījumiem iegūt informācijas atkalizmantošanas licences. Ilgstoši valdījušā monopola likvidēšana ir būtisks ieguvums Latvijas uzņēmējiem. Uzņēmumu reģistra informācija ir kļuvusi daudz pieejamāka un ir radīta izvēles iespēja par informācijas piegādātāju. Izdevumā Latvijas biznesa gada pārskats 2012, kas tapis sadarbībā ar kompāniju LETA, apkopota informācija no uzņēmēju iesniegtajiem 2011.gada pārskatiem. Kopumā Gadagrāmatas drukātajā un interneta versijā ir publicēta informācija nozaru dalījumā par uzņēmumiem, kuru gada apgrozījums ir lielāks par 100 tūkstošiem latiem. Šādu uzņēmumu Latvijā ir virs 20 tūkstošiem. Kopējais šo uzņēmumu apgrozījums 2011.gadā bija virs 30 miljardiem latu, kas savukārt veido 95% no visa 2011.gada pārskatos uzrādītā apgrozījuma. Analizējot 2011.gada nozaru un kopējos finanšu rādītājus, secinājums ir nepārprotams: lielāks vai mazāks apgrozījuma pieaugums ir vērojams visās uzņēmējdarbības sfērās. Izmantojot Latvijas biznesa gada pārskatu 2012 uzņēmējs var novērtēt savu vietu nozares sarakstā, tās kopējo ietilpību un attīstības tendences. Šī informācija var kalpot kā pamats lēmumu pieņemšanā par partnera izvēli un izvirzīt mērķus tālākai attīstībai. Vēlos uzteikt arī Latvijas biznesa gada pārskata 2012 komandas ieguldījumu – jau no šī gada sākuma projektā darbojušies vairāk nekā 30 cilvēku. Viņu pienākums bija gan apkopot datus, gan analizēt tendences, gan uzrunāt uzņēmējus, gan piesaistīt reklāmdevējus. Esam centušies pārbaudīt katru informācijas vienību, konsultējoties ar nozaru asociācijām un pašiem uzņēmējiem, maksimāli precīzi definēt katra uzņēmēja darbības nozari pēc pašreizējā nozaru klasifikatora. Pirmais solis ir sperts, izdevums nodots vērtēšanai. Veidotāju kolektīvs gaida Jūsu vērtējumus, ierosinājumus un konstruktīvas piezīmes, lai ciešā sadarbībā ar Jums, uzņēmēji, veidotu nākošo Latvijas biznesa gada pārskatu 2013!

Cerot uz veiksmīgu sadarbību!Juris Rožkalns
Firmas.lv valdes priekšsēdētājs

Projekta apraksts(0)


Šajā gadā Firmas.lv sadarbībā ar nozare.lv uzsākuši jaunu projektu – izveidot analītiski prognozējošu izdevumu „Latvijas Biznesa gada pārskats” , kurā fiksēta Latvijas tautsaimniecības nozaru faktiskā situācija un iezīmētas prognozes nozaru attīstībai.
Izdevuma saturu veido ziņu aģentūras LETA biznesa portāla Nozare.lv spēcīgākie žurnālisti sadarbībā ar nozares autoritātēm – asociācijām, viedokļu līderiem, uzņēmējiem un valsts institūciju pārstāvjiem.


  • Latvijas biznesa gada pārskatā:

  • apkopota informācija par Latvijas ekonomisko situāciju

  • analītisks nozaru apskats

  • detalizēti nozaru uzņēmumu TOP pārskati pēc uzņēmumu apgrozījuma ar salīdzinājumu pret 2010.gada datiem

  • nozaru asociāciju prognozes un uzņēmēju komentāri


Katras nozares analīze un attīstības tendenču novērtējums balstīsies uz 2011. gada pārskatu informāciju, izmantojot Firmas.lv licencētos Uzņēmuma Reģistra datus. Izdevuma publicēšana - šā gada novembris.


SIA Latvijas Tālrunis uzruna(0)

2012 gads ir uzņēmuma “Latvijas Tālrunis” 20. pastāvēšanas gads. Sekojot līdzi Latvijas biznesa attīstībai šos pirmos divdesmit gadus esam veidojuši dažādus produktus uzziņu jomā, ikdienā apsekojot uzņēmumus, interesējušies par to darbības jomu, veidojuši jaunas nozares un klasificējuši ikvienu biznesa nodarbi, kā arī nodrošinājuši reālās kontaktinformācijas pieejamību ikvienam uzziņu portāla lietotājam un izmaiņas atbilstoši uzņēmuma attīstībai. Tādejādi varam apgalvot, ka esam eksperti Latvijas biznesa izzināšanā un uzziņu informācijas atspoguļošanā atbilstoši interesentu vajadzībām. Gadu laikā ir radušās jaunas nozares un dažas izsīkušas, savukārt Latvijas Tālrunis uzziņu produkti uzziņu katalogi un interneta portāli sniedz informāciju par aktuālo, ikdienā notiekošo – atbilstoši pakalpojumiem un to nodrošinātājiem.Izveidojot Latvijas biznesa gada pārskatu, kas sniedz ieskatu nozarēs un ataino uzņēmumu ietekmi konkrētā nozarē, uzsākam padziļinātu Latvijas ekonomiskās aktivitātes atspoguļojumu, ko spējam realizēt ar firmas.lv datu bāzi un LETA žurnālistu analīzi un ekonomiskās situācijas prognozēm, ko sniedz nozares eksperti.Aigars Lazdāns, Latvijas Tālrunis SIA Valdes priekšsēdētājs